Spring naar inhoud

Voor wie?

Het Platform wordt vertegenwoordigd door (ex)sekswerkers, advocates, lobbyisten, juristen, wetenschappers, gezondheidszorg en prostitutie maatschappelijk werk. Hiermee vormt zij de enige organisatie waar alle disciplines en deskundigheid op het gebied van prostitutie(beleid en geschiedenis) vertegenwoordigd is. Beleidsmakers, zowel op landelijk als regionaal niveau vinden in het Platform een gremium van kennis en ervaring die zij kunnen inzetten tot prostitutiebeleidontwikkeling.

Lidmaatschap van de vereniging

 • lidmaatschap van de vereniging staat open voor sekswerkers en niet sekswerkers
 • voorwaarden voor lidmaatschap zijn:
  • erkenning van prostitutie als wekr
  • onderschrijving van de uitgangspunten/visie van de Brussels Declaration en Manifest van de ICRSE
  • bereidheid zich in te zetten tegen alle vormen van criminalisering van sekswerk en andere vormen van repressie van sekswerk en sekswerkers
  • onderschrijving van de doelen van de vereniging en actief willen bijdragen aan de realisering hiervan
  • onderschrijving van het vertrouwelijke karakter van de door de vereniging onderhouden emaillijst en zich daaraan te houden. (Informatie uit) e-mails of forum kunnen niet zonder toestemming van de betrokkene aan derden worden doorgestuurd, met derden worden gedeeld of voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • elk lid dat zich aanmeldt moet door twee bestaande leden worden goedgekeurd.
 • de Algemene Vergadering kan bij gewone meerderheid leden schorsen of het lidmaatschap opzeggen indien het lid de doelstellingen van de vereniging niet langer onderschrijft en/of handelt in strijd hiermee.
 • schorsing of opzegging dient schriftelijk te gebeuren

Meer weten? Lezing? Informatie?

Contact ons!