Spring naar inhoud

Positieverbetering

De doelen van de vereniging zijn:

1 – Verbetering van de maatschappelijke, juridische en arbeidspositie van sekswerkers in Nederland, waaronder inbegrepen mannen, vrouwen, interseksuelen, transgenders, ongedocumenteerden en gedocumenteerden migranten

2 – Het tegengaan van discriminatie, stigmatisering en marginalisering van sekswerkers

3 – Het bevorderen van een onafhankelijke en zelfstandige positie van sekswerkers in Nederland

4 – Het ondersteunen van sekswerkorganisaties en zelforganisaties van sekswerkers in hun strijd voor mensenrechten en arbeidsrechten

5 – Al hetgeen met bovenstaande doelen in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Vereniging tracht deze doelstelling te bereiken onder meer door:

1 – het bij elkaar brengen en bieden van een Platform en vrijplaats voor discussie aan een ieder die zich wil inzetten voor de rechten van sekswerkers

2 – de uitwisseling van informatie en signalen uit het veld

3 – het bouwen en onderhouden van een netwerk van sekswerkers, sekswerkersorganisaties en bondgenoten.

4 – het ontwikkelen en onderhouden van contacten met sekswerkers(organisaties), organisaties die zich met sekswerkers bezig houden of diensten aan sekswerkers verlenen, beleidsmakers, politici en andere relevante actoren.

5 – te fungeren als een verzamelplek van deskundigheid op het gebied van sekswerk en rechten van sekswerkers

6 – lobby en advocacy activiteiten lokaal, regionaal en landelijk niveau.

7 – het faciliteren van de stem van sekswerkers in belangrijke forums en podia en daar waar beslissingen genomen worden die sekswerkers betreffen. Ondersteuning van de sekswerkersvereniging in oprichting.

8 – het organiseren van conferenties en bijeenkomsten

9 – alle overige wettelijke middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn

10 – de vereniging beoogt niet het maken van winst

 

Lees ook het het Sex workers in Europe Manifesto.

 

Meer weten? Lezing? Informatie?

Contact ons!