Spring naar inhoud

Over Swexpertise21

Swexpertise21 is een vereniging en platform voor positieverbetering van sekswerkers. Een van de doelstellingen is verbetering van de maatschappelijke, juridische en arbeidspositie van sekswerkers in Nederland (mannen, vrouwen, interseksuelen, transgenders, ongedocumenteerden en migranten). Een goede sociale positie en goede arbeidsomstandigheden zijn een basisvoorwaarde voor de seksuele gezondheid van sekswerkers en het voorkomen van hiv/aids en soa. Het platform heeft als doel de interactie en het debat tussen sekswerkers- experts en beleidsmakers te faciliteren en promoten.

Andere doelstellingen
– tegengaan van discriminatie, stigmatisering en marginalisering van sekswerkers.
– het bevorderen van een onafhankelijke en zelfstandige positie van sekswerkers in Nederland.
– het ondersteunen van sekswerkorganisaties en zelforganisaties van sekswerkers in hun strijd voor mensenrechten en arbeidsrechten.

Vertegenwoordiging
Het Platform wordt vertegenwoordigd door (ex)sekswerkers, advocates, lobbyisten, juristen, wetenschappers, gezondheidszorg en prostitutie maatschappelijk werk. Hiermee vormt zij de enige organisatie waar alle disciplines en deskundigheid op het gebied van prostitutie(beleid en geschiedenis) vertegenwoordigd is. Beleidsmakers, zowel op landelijk als regionaal niveau vinden in het platform een gremium van kennis en ervaring die zij kunnen inzetten tot prostitutiebeleidsontwikkeling.

Geschiedenis
Sinds het initiatief tot het Wetsvoorstel Regulering Prostitutie (Wrp) in 2005 genomen werd, lobbyen de toenmalige denktank-leden (nu het Platform) tegen een paar onderdelen van dit wetsvoorstel: de verplichte registratie van sekswerkers in een prostitutieregister en de vergewisplicht van prostituanten. Met bijna alle Tweede en Eerste Kamerleden zijn gesprekken gevoerd met uiteindelijk resultaat de verplichte registratie in een prostitutieregister en de vergewisplicht uit het wetsvoorstel werden gehaald en Minister Opstelten de opdracht kreeg een novelle te schrijven.

 

Meer weten? Lezing? Informatie?

Contact ons!