Spring naar inhoud

Home

Swexpertise21 is een denktank, informeel opgestart in 2007 naar aanleiding van de Wet regulering prostitutie (Wrp). Door het bundelen van expertise van sekswerkers, ex-sekswerkers, wetenschappers, juristen, zorgprofessionals en journalisten, die zich al lang in het veld bewegen, vormt Swexpertise21 een krachtig platform. Swexpertise lobbyt voor de sociale positie van sekswerkers, en staat klaar voor het beantwoorden van vragen en het geven van advies.

  Positieverbetering 

Het hoofddoel van het platform is de verbetering van de positie van sekswerkers in de ruimste zin. Het wil daartoe het debat tussen sekswerkers, experts en beleidsmakers stimuleren en de interactie en communicatie tussen deze groepen bevorderen. Deze verbetering dient niet alleen de sekswerkers zelf maar heeft een veel breder maatschappelijk effect. Denk aan gezondheidszorg, mensenhandel en criminaliteit. lees meer …

 Gebundelde expertise 

Het platform is breed samengesteld uit individuen en vertegenwoordigers van organisaties: (ex)sekswerkers, pleitbezorgers, lobbyisten, juristen, wetenschappers en professionals uit gezondheidszorg en maatschappelijk werk.  Het biedt zo een unieke waaier van deskundigheid op het gebied van sekswerk zelf maar ook van de achtergronden en (beleids)geschiedenis van prostitutie. lees meer …

Voor wie?

De uitgebreide kennis en ervaring, aanwezig in het platform, is van directe waarde voor beleidsmakers en politici, zowel landelijk als lokaal. Maar ook opiniemakers, onderzoekers, wetenschappers en faciliteerders kunnen hun voordeel doen met de expertise van het platform om zo tot betere resultaten te komen en bij te dragen aan een beeld van prostitutie dat overeenstemt met de werkelijkheid. lees meer …

Meer weten? Lezing? Informatie?

Ook lid worden?

Contact ons!